Serveis

Xarxes Socials

Les xarxes socials són un mitjà idoni per potenciar la promoció i difusió de la marca i dels productes reduint notablement els costos i arribant a un públic molt ampli i actiu.

(més…)

Email Marketing

Estudiam l’empresa i les seves necessitats per llavors fixar uns objectius, que poden variar segons la segmentació dels destinataris.

(més…)

Posicionament online

Estudiam el mercat i la competència de la teva empresa a Internet, així com què interessa al teu públic i com ho cerca.

(més…)

Pla de marketing

Estudiam la situació de la teva empresa i el seu mercat a Internet. Analitzam els resultats per a l’obtenció d’un diagnòstic.

(més…)

Notes de premsa

Redacció de notes de premsa que captin l’interès dels periodistes i que millorin la vostra presència als mitjans significativament.

(més…)