Email Marketing

Estudiam l’empresa i les seves necessitats per llavors fixar uns objectius, que poden variar segons la segmentació dels destinataris.

Elaboram un llibre d’estil i dissenyam una plantilla o plantilles per tal que els correus enviats siguin atractius i efectius (aconseguir bones ràtio d’obertura, clic i conversió). Podem ocupar-nos de l’elaboració del contingut. Establim un calendari d’enviament. Ajudem a interpretar els resultats i treballem amb l’empresa per millorar-los. Utilitzam principalment el gestor MailChimp. Formam i feim un seguiment de les persones de l’empresa responsables del seu enviament per tal que puguin fer-ho amb èxit.