Posicionament online

Estudiam el mercat i la competència de la teva empresa a Internet, així com què interessa al teu públic i com ho cerca.

D’aquesta manera identificam les paraules clau que permeten posicionar millor el teu web corporatiu, e-commerce, blog, o landing page al cercador de Google. A partir d’aquesta informació, milloram el contingut i aplicam altres tècniques de SEO.